Thành phần:

Gin: 3cl

Contreau: 1,5cl

Lemon juice: 2cl

Sugar syrup: vài giọt

soda

Cách làm:

Cho tất cả trừ  soda và syrup vào shaker, cho đá vào shake đều sau đó đổ ra ly, đổ thêm soda cho đầy ly, sau cùng cho vài giọt Gren adine(Syrup đỏ)

Trang trí bằng lát chanh.

Advertisements