Để móc một chiếc túi cho mình như vậy, chúng ta cần: sợi dây dù, vòng nhựa, kim móc

Thực hiện thôi:

1. Móc hàng thứ 1: Móc nối dây dù với vòng nhựa, cứ móc một nửa vòng nhựa thôi nhé sau đó kết tiếp vòng thứ 2 móc một nửa vòng thứ 2 thì tiếp vòng 3, vòng 4… đến khi đủ số vòng mà bạn cần.

Ví dụ dấu (v) là tượng trưng cho nửa vòng dưới nhé: ta móc một loạt nửa vòng tròn dưới thế này vvvvvvvvvvv

Sau khi đủ số vòng mình cần móc thì tiếp tục quay lại móc cho hết các nửa vòng tròn của hàng thứ 1: ^^^^^^ vậy là được một hàng có các vòng tròn được móc kín.

2. Móc hàng thứ 2: Từ điểm cuối của vòng tròn cuối hàng thứ 1, ta móc thêm 4 mũi móc đơn lên để kết hàng thứ 2 (móc thêm 4 mũi đơn lên để tránh phải cắt dây). Móc tiếp vòng tròn đầu tiên của hàng thứ 2. Khi được 1/4 vòng tròn thì ta móc đính với vòng tròn đầu tiên của hàng thứ 1 từ 1 – 2 mũi để giữ cố định rồi tiếp tục móc đến hết nửa vòng tròn.

Tương tự ta móc được hàng thứ 2 vvvvvvvvvvvvvvvvvvv quay lại móc ^^^^^^^^^^^^^^^^^

3. Các hang tiếp theo tương tự như hàng thứ 2

 

Advertisements