Đây là bộ đồ mẹ móc cho Tin Hin để chuẩn bị cho Tin Hin ra đời, Giờ thì bộ váy này quá bé, Tin Hin không mặc vừa nữa rồi. Tin Hin của mẹ lớn hơn, mẹ phải móc bộ to hơn chi Tin Hin.

Váy Tin Hin

Mặt sau của váy

Mẹ móc giầy len cho Tin Hin

Dép len

Advertisements