có 3 thằng ăn trộm trái cây của vua bi bắt, thằng nào nuốt đc trái mình ăn trộm mà ko cười thì đc tha. Thằng đầu nuốt hoài hông đc trái quýt–>chém, thằng thứ 2 nuốt trái nho xong cười–> chém. Hai thằng gặp nhau trên thiên đàng, thằng thứ nhất chửi thằng thứ 2: “có mỗi trái nho nuốt hông xong”, thằng kia: “tao nuốt xong rồi, quay qua thấy thằng kia đang cầm trái sầu riêng”

Advertisements